Pla digital de centre

 

El present Pla Digital de Centre (d’ara endavant, PDC) ha estat consensuat i
desenvolupat pels membres encarregats de dinamitzar i millorar la Competència
Digital Educativa del centre seguint les instruccions de principi de
curs proporcionades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional del
Govern de les Illes Balears.  Ha estat inclòs al Projecte Educatiu de Centre (PEC)
després de ser aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar.

Pla digital de centre Sant Bonaventura