Projecte Lingüístic de Centre

El projecte lingüístic de centre (PLC) és el document en què s’estableix el tractament de les llengües als centres educatius. El projecte lingüístic reflecteix l’estratègia del centre per, a partir del context sociolingüístic, poder desenvolupar les capacitats de l’alumnat en el domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de la llengua castellana.

Aquest projecte inclou l’organització de les llengües d’ensenyament del centre i hi incorpora  l’ensenyament en llengües estrangeres.

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 2023-2024