Quí som?

El col.legi Sant Bonaventura som un centre educatiu concertat de titularitat franciscana, situat en el centre de Llucmajor, al Carrer Convent nº25.

La nostra principal senya d’identitat és la familiaritat que envolta tota la comunitat educativa. Acompanyam a alumnes i famílies en el seu dia a dia, al llarg del procés d’ensenyança-aprenentatge.

Educam de manera personalitzada i en valors, atenent a les circumstàncies i necessitats del nostre alumnat, adaptant-nos a la realitat present i futur.

Son Bonaventura - 02

Què oferim?

  • Educació Primària i secundària
  • Atenció a la diversitat: Desdoblaments i suports dins l’aula per arribar a tot l’alumnat.
  • Viure i conèixer les tradicions i els costums propis de les nostres illes.
  • Participació en campanyes solidàries.
  • Jornades culturals.
  • Excursions i sortides trimestrals.
  • Viatge d’estudis a final d’etapa (Primària i ESO)
  • Activitats diverses al llarg del curs (Festa de Nadal, Sant Antoni, Dia de la Pau, Dia de la Infància, Carnestoltes, Dia del Llibre, Dia de la Fruita, Toca-Toca d’animalets, diada esportiva, festa de fi de curs, …)
  • Activitats extraescolars
  • Entrega de butlletins trimestrals en mà amb entrevista individual i personalitzada