Academica

Academica

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academica Corporation, que permet als alumnes obtenir 2 titulacions simultànies: la pròpia del seu país (el Batxillerat a Espanya, el Baccalauréat a França, la Scuola Secondaria a Itàlia…) i l’American High School Diploma.

El Diploma Dual es pot iniciar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat.

El Diploma Dual és un programa interdisciplinari que emfatitza la immersió educativa en anglès, la capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumne.

El programa curricular del Diploma Dual inclou continguts interessants als quals no tindria accés normalment i que suposen un enriquiment personal i acadèmic. La possibilitat d’unir-se a clubs socials (de periodisme, d’arts, de fotogra …) li permet relacionar-se amb altres estudiants que tenen les mateixes inquietuds. D’altra banda, cursar la doble titulació de batxillerat indica que l’alumne té habilitat i disciplina, així com la capacitat d’afrontar el repte de compaginar una doble titulació, qualitats que són molt valorades al mercat laboral.

Què és Academica? Guia ràpida