Pastoral

A totes les escoles franciscanes TOR es compta amb un equip de pastoral format por un grup de professors i religiosos que acompanyen als alumnes amb el seu procés de creixement personal, social i transcendent.

El nostre objectiu no és un altre que col·laborar per a que els nostres alumnes integrin en la seva formació els valors cristians del PERDÓ, la MISERICÒRDIA, ECOLOGIA i FRATERNITAT. Cada un d’aquests valors que segueixen l’exemple de Sant Francesc d’Assis, es treballarà de manera anual i en un futur, els farà treballar per una societat més justa.

Cada any es preparen unes unitats litúrgiques relacionades amb el valor anual a treballar, essent les mateixes unitats i el mateix valor a totes les escoles Franciscanes.