GESTIB

El GESTIB és una eina adreçada a facilitar la comunicació entre el centre i les famílies, a més de que els pares/mares/tutors puguin tenir al seu abast, en qualsevol moment, la informació acadèmica i personal dels alumnes que tenen al seu càrrec.Podeu accedir a ella a través de l’adreça URL https://www3.caib.es/xestib/ o instal·lant l’APP al vostre móbil:

Per poder accedir s'ha de disposar d'un usuari i una contrasenya.

El nom d’usuari en el cas de les famílies estarà format per una “e” i un número de 8 xifres que coincidirà amb el número del seu DNI o NIE. Pot tenir un usuari cada un dels progenitors o tutors de l’alumne.

Sol·licitud per crear un usuari i contrasenya.

Els pares o mares que no tinguin usuari Gestib l’han de sol·licitar a la secretaria del centre a través del correu electrònic:secretaria@santbonaventura.net En el correu han d’adjuntar:

IMPRÈS SOL·LICITUD USUARIS GESTIB

Activar el compte d'usuari.

Una vegada la direcció generi el vostre usuari, haureu d’activar el compte a través de les instruccions següents:

1.- Rebreu un sms al telèfon mòbil amb un missatge que conté:

  • El vostre usuari (que serà una “e” i el vostre núm. d’identificació)
  • Un enllaç per activar el compte.

2.- Heu de clicar sobre l’enllaç del missatge del mòbil, que us remetrà a un formulari.

  • Heu d’emplenar les dades que se us demana (Alerta! Són les vostres dades personals, no les de l’alumne i han de coincidir amb les facilitades al centre.)
  • Valideu el formulari.

3.- Una vegada enviat el formulari rebreu un correu electrònic amb un enllaç.

  • Clicau sobre l’enllaç del correu electrònic.
  • Us sortirà una pantalla que us informa que s’ha generat la contrasenya.
  • No heu de fer res. Podeu tancar la pantalla.

4.- Seguidament rebreu un altre sms al mòbil

  • Aquest sms conté una contrasenya provisional (lletres i núm.) i un enllaç (NO CLIQUEU DAMUNT L’ENLLAÇ). Abans de clicar, anoteu la contrasenya que es troba al final de l’SMS.
  • IMPORTANT. Teniu 24 hores per canviar la contrasenya. En cas contrari, automàticament es donarà de baixa el vostre compte d’usuari.

Contrasenya caducada u oblidada

En el cas que la contrasenya estigui caducada/oblidada, aquí teniu les instruccions per a renovar la contrasenya: https://www3.caib.es/xestib/resetPassword

En cas que us surti el següent missatge: ” Les dades no corresponen… posis en contacte amb el centre” Cal que ens faciliteu les vostres dades a secretaria@santbonaventura.net.
Les dades a facilitar són les que demana el formulari (DNI, primer llinatge, codi postal, data de naixement i email).
Tan aviat rebem les vostres dades farem les modificacions necessàries i ens posarem en contacte amb vostès.