Noticies

Criteris d’Avaluació Tercer Trimestre

Comunicació a les famílies dels criteris aprovats de correcció i avaluació del tercer trimestre.