Servicios

Escola Matinera

De setembre a juny de 7’30 a 9 hores

 • 3€ dia / germans 5€ dia
 • 30 € mensual AMIPA / 35 € mensual NO AMIPA

Menjador

D’octubre a maig de 12’30 a 15 hores
Setembre i juny de 14 a 15 hores

 • Preu assistència mensual: 7,80€ dia
 • Preu assistència ocasional: 8€ dia

Extraescolars

Taekwondo

Aquest esport Coreà serà donat pels monitors de l’escola Hannol. Els participants obtindran beneficis com força, resistència, elasticitat, agilitat, flexibilitat, coordinació i equilibri.

 • Dimarts 12’30 a 13’30 hores
 • Preu associats: 15 € alumne/mes
 • Preu no associats: 20 € alumnes/mes

Anglés

A través de l’activitat extraescolar d’anglès, els alumnes desenvoluparan una nova habilitat per comunicar-se amb el món. Un idioma, sempre será un pont d’unió entre milers de persones, és una peça clau per al creixement i evolución de l’ésser humà. (2 hores setmanals).

 • Horari: 2 grups ( per edats) dilluns – dimecres I dimarts – dijous de 14 a 15 hores.
 • Preu associats: 32’50 € alumne/mes
 • Preu no associats: 37’50 € alumne/mes

Robòtica educativa amb lego education

Lego Education Robotix  és una activitat innovadora que fomenta l’interès per la robòtica, la ciencia i la tecnologia, desenvolupant al mateix temps les habilitats i competències clau del segle XXI, com el treball col.laboratiu, la resolució de problemas o la creativitat.

 • Divendres de 15 a 16 hores
 • Preu associats: 30€  alumne/mes
 • Preu no associats: 35€ alumne/mes