Arrel de la web > Pastoral > Unitats Litúrgiques

Unitats Litúrgiques

Darrer afegit : 16 de novembre.

Les unitats litúrgiques que es treballen cada any són:

- Sant Francesc

PDF - 1.4 MB
PDF - 2.3 MB
PDF - 2.6 MB

- Santa Isabel d’Hongria

PDF - 1.5 MB
PDF - 1.5 MB

- DENIP
- Advent

PDF - 2.9 MB
PDF - 1.7 MB

- Nadal
- Quaresma
- Pasqua
- Mes de Maria
- Fi de curs

Articles d'aquesta secció