Arrel de la web > Curs Escolar > Curs 2014 - 2015 > Renovació consell escolar 2014/2015

Renovació consell escolar 2014/2015

dijous 6 de novembre de 2014, per  Col·legi Sant Bonaventura

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR DE CENTRE CONVOCATÒRIA I CALENDARI D’ELECCIONS

Nivells Educatius: Educació Primària i Educació Secundària.

El Titular del Centre, de conformitat amb lo dispost en la legislació vigent i en les normes electorals adoptades pel mateix, ha acordat convocar eleccions de representants de professors, alumnes, pares y personal d’administració i de serveis en el Consell Escolar del Centre corresponent a les ensenyances concertades d’Educació Primària i Secundària.

Com cada dos anys és el moment de renovar el Consell Escolar de centre. S’han de renovar:

• Els pares han de triar 2 representants.
• Els alumnes han de triar 2 representants i 2 suplents.
• L’AMIPA ha de confirmar l’actual representant o triar un de nou.
• Els professors han de triar 2 representants.

Al tauler d’anuncis de l’escola podeu trobar els censos, les característiques i funcions del Consell Escolar, per animar-vos a presentar la vostra candidatura.

Aquesta ha de ser per escrit, indicant el vostre nom, DNI i a quina de les places lliures us presentau.

CALENDARI ELECTORAL

27 d’octubre: Publicació dels Censos Electorals.

Fins divendres 7 de novembre. Presentació de candidatures fins les 12’00 hores. Han d’estar presentades per escrit.

Dimecres 12 de novembre: Proclamació provisional de candidatures. Sorteig dels membres de les taules electorals, entre les persones del cens no candidates. Publicació i comunicació dels resultats del sorteig. Sol•licitud del representant de l’ajuntament, i de l’AMiPA.

Dijous 20 de novembre. 12’00 h. Publicació de les candidatures definitives. Inici de la campanya electoral.

26 de novembre, dimecres: Eleccions a Representants d’Alumnes (Secundària) (10’50 h.)

27 de novembre, dijous: Elecció de representants de professors i de personal d’administració i serveis (12’45-13’10 h.).

1 de desembre, dilluns: Elecció de representants de pares i mares (12’00-16’00 h.)

4 de desembre, dijous: Reunió de la Junta Electoral per la proclamació dels candidats electes.

Abans de dia 12 de desembre. Constitució del nou Consell Escolar del Centre.

NOTES:

1. A tenor de lo disposat en les normes electorals, entre la publicació de la llista de candidats i la data de les votacions deuran transcorrer, com a mínim, vuit díes (Art. 11. 2) i la proclamació dels candidats electes per part de la Junta Electoral s’ha de produir en el plaç màxim de 48 hores, a partir del moment en que hagin concluit les votacions de tots els grups (Art. 29. 1).

2. Segón lo establert en el art. 35. 1 de les Normes Electorals, la duració de la votació a representants de Pares d’Alumnes serà, com a mínim, de quatre hores ininterrumpides.

El President del Consell Escolar del Centre.

Respondre a aquest article