Arrel de la web > Organització > Professorat > Professorat

Professorat

dilluns 10 de febrer de 2014, per  Col·legi Sant Bonaventura

Distribució matèries, cursos Ed. Primària:
PRIMER
Tutora: Lourdes Ballester
Català:Lourdes Ballester
Castellà: Lourdes Ballester
Anglès: Sonia Calafat
Matemàtiques: Maria Atònia Artigues
Ciències Socials: Margalida Peña
Ciències Naturals: Mònica Fuster
Religió: Lourdes Ballester
Educació artística: Maria Morell
Educació física: Lourdes Ballester

SEGON
Tutora: Maria Morell
Català: Maria Morell
Castellà: Maria Morell
Anglès: Sonia Calafat
Matemàtiques: Maria Morell
Ciències Socials: Mònica Fuster
Ciències Naturals: Maria Antònia Artigues
Religió: Maria Morell
Educació artística: Maria Morell
Educació física: Lourdes Ballester

TERCER
Tutora: Lidia Aranda
Català: Lidia Aranda
Castellà: Maria Moll
Anglès: Joan Martí
Matemàtiques: Lidia Aranda
Ciències Socials: Lidia Aranda
Ciències Naturals: Maria Moll
Religió: Maria Moll
Educació artística: Maria Moll
Educació física: Lourdes Ballester

QUART
Tutora: Maria Antònia Artigues
Català: Maria Antònia Artigues
Castellà: Maria Antònia Artigues
Anglès: Joan Martí
Matemàtiques: Jeroni Tomàs
Ciències Socials: Maria Moll
Ciències Naturals: Maria Antònia Artigues
Religió: Maria Moll
Educació artística: Maria Moll
Educació física: Lourdes Ballester

CINQUÈ
Tutor: Joan Martí
Català: Joan Martí
Castellà: Joan Martí
Anglès: Isabel Lucas
Matemàtiques: Isabel Lucas
Ciències Socials: Isabel Lucas
Ciències Naturals: Joan Martí
Religió: Maria Moll
Educació artística: Jeroni Tomàs
Educació física: Lourdes Ballester

SISÈ
Tutor: Jeroni Tomàs
Català: Jeroni Tomàs
Castellà: Jeroni Tomàs
Anglès: Isabel Lucas
Matemàtiques: Isabel Lucas
Ciències Socials: Maria Moll
Ciències Naturals: Jeroni Tomàs
Religió: Jeroni Tomàs
Educació artística: Jeroni Tomàs
Educació física: Lourdes Ballester

Mestres de suport
Margalida Peña, Sonia Calafat, Cata Llull, Antònia Martorell, Lídia Aranda.

Educació compensatòria
Maria Antònia Artigues, Maria Moll.

Cap d’estudis d’educació primària
Isabel Lucas

................................................................................................................................

Distribució matèries Ed. Secundària:
** Pendent d’actualitzar

PRIMER D’ESO
Tutora: Cati Vadell
Català: Cata Llull
Castellà: Joana Llinàs
Matemàtiques, Biologia i geologia i Educació Plàstica: Cati Vadell
Geografia i història i Música: Rafel Ballester
Religió: Jesús Fresnillo
Anglès: Marta Hinojo
Educació Física: Joan Gual

SEGON D’ESO
Tutora: Joana Llinàs
Català i castellà: Joana Llinàs
Matemàtiques, i Tecnologia: Cati Vadell
Física i química: Cati Vadell i Jesús Fresnillo
Música: Rafel Ballester
Religió: Jesús Fresnillo
Anglès: Marta Hinojo
Educació Física: Joan Gual

TERCER D’ESO
Tutor: Rafel Ballester
Matemàtiques acadèmiques, Biologia, Física i química: Júlia Bejarano
Català i Castellà: Joana Llinàs
Educació Plàstica: Mònica Rado
Tecnologia: Toni Arnau
Geografia i història: Rafel Ballester
Matemàtiques aplicades i Religió: Jesús Fresnillo
Anglès: Marta Hinojo
Educació Física: Joan Gual

QUART D’ESO
Tutora: Júlia Bejarano
Matemàtiques acadèmiques, Biologia i Física i química: Júlia Bejarano
Ciències aplicades, Matemàtiques aplicades i Religió: Jesús Fresnillo
Català i Castellà: Joana Llinàs
Tecnologia: Toni Arnau
Geografia i Història, Economia: Rafel Ballester
Anglès: Marta Hinojo
Educació Física: Xavi Bonnin

Departament d’Orientació
Primària
Mestres de suport: Marga Peña, Lidia Aranda, Cata Llull i Antònia Martorell
Logopeda: Mònica Fuster

Secundària
Orientadora: Antònia Martorell
Mestra de suport: Cata Llull
Logopeda: Mònica Fuster

Respondre a aquest article