Arrel de la web > Curs Escolar > Curs 2014 - 2015 > Informacions inici curs 14/15

Informacions inici curs 14/15

dimecres 17 de setembre de 2014, per  Col·legi Sant Bonaventura

1.- REUNIONS TUTORS - PARES D’ALUMNES

Els Tutors faran una reunió amb els pares d’alumnes segons el següent calendari:

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA:

DIMECRES 24 DE SETEMBRE A LES 19’30 hores.

Hi haurà una primera part de tots els pares per informació general i una segona amb reunió pròpia de cada nivell amb el/a tutor/a respectiu/va.

2.- AVALUACIONS.

Les dates aproximades de lliurament de bolletins amb les notes, als pares d’alumnes i l’entrevista amb el corresponent Tutor, que es comunicarà oportunament, seran les següents:

Educació Primària:
1ª avaluació: 18-19 de desembre.
2ª avaluació: 25-26 de març.
3ª i final: 24 de juny.

Educació Secundària:
1ª avaluació: 17-19 de desembre
2ª avaluació: 25-27 de març.
3ª avaluació: 12 de juny.
Final: 24 de juny.

3.- MENJADOR ESCOLAR.

El preu per un dia serà de 7,20 €. El preu mensual té una reducció del 4% diari.

4.- VACANCES

Segons el Calendari del Ministeri d’Educació i Ciència seran dies festius durant aquest curs els següents:

Nadal: Del dia 23 de desembre al 7 de gener, inclosos.
Setmana Santa: Del dia 2 al 10 d’abril.
Darrer dia del curs: divendres 19 de juny.

Dies festius i no lectius:

29 de setembre, dilluns Sant Miquel
13 d’octubre, dilluns: Festa local, Es Firó
8 de desembre: dilluns: Dia de la Immaculada Concepció.
27 de febrer, divendres: Festa escolar unificada
2 de març, dilluns: Festa de lliure elecció del centre
1 de maig, divendres: Festa del treball

Per acord del Consell Escolar, els alumnes d’Educació Primària faran el dilluns 22 de desembre i el dimecres 1 d’abril jornada continuada de 09’00 a 12’30 hores.

Respondre a aquest article