Arrel de la web > Organització > Professorat > Horari de tutories

Horari de tutories

dimecres 17 de setembre de 2014, per  Col·legi Sant Bonaventura

Tutories a Educació Primària

L’hora destinada a fer reunions de tutoria és el DILLUNS a les 12.30 h. És convenient que els pares o mares que vulguin sol·licitar cita amb els tutors es posin en contacte prèviament amb ells.

Primer Lourdes Ballester Puigserver
Segon Maria Morell Bortone
Tercer Lidia Aranda Fernández
Quart Maria Antònia Artigues
Cinquè Joan Martí Gual
Sisè Maria Moll Martorell

Tutories a Educació Secundària

Demanar cita prèvia al tutor/a.

Primer Cati Vadell Noguera
Segon Joana Llinàs Colom
Tercer Rafel Ballester Riutort
Quart Júlia Bejarano Nicolau

Reunións amb el Departament d’0rientació i Logopèdia

Demanar cita prèvia.

Logoèdia: Monica Fuster.
Orientadora: Antònia Martorell.
PT: Margalida Peña, Lidia Aranda, Cata Llull, Sonia Calafat.

Reunió amb el Director

Jesús M. Fresnillo Poza
Demanar cita prèvia

Respondre a aquest article