Arrel de la web > Curs Escolar > Curs 2014 - 2015 > Fotografies de Nadal

Fotografies de Nadal

dimarts 11 de novembre de 2014, per  Col·legi Sant Bonaventura

Benvolguts pares i mares:

Dimecres 19 de novembre es faran les fotos de NADAL al Centre. Per aquest motiu, us volem consultar si vos interessen o no, per a organitzar de la millor manera possible la realització d’aquestes:
• El matí realitzarem les fotos individuals i de grup dels infants.
• Els germans es poden fer la fotografia junts.
• Els infants del nostre centre que tenen germans als Sagrats Cors es realitzaran el dimarts dia 18 de novembre a partir de les 15 h al col.legi Sagrats Cors, si és la vostra preferència realitzar la foto dels germans conjunta. L’escola romandrà oberta perquè els nins entrin després de fer la fotografia a l’altra escola.

IMPORTANT: ELS ALUMNES HAN DE DUR LA SAMARRETA I LA SUDADERA DEL CENTRE PER FER LA FOTOGRAFIA DE GRUP

Preu: 15 € Inclou:

1 Ampliació 20x25.
1 Ampliació 20x25 calendari.
2 Ampliacions 15x20.
4 Christmas nadalencs.
2 Clauers.
1 Imán.
2 Fotos 7x10.
10 Fotos carnet.
1 Punt de llibre.
1 “Fotolienzo” 25x30 montat damunt bastidor de fusta 20x25.
1 Funda presentació.
1 Foto de grup.

IMPORTANT: Retornar la part d’abaix d’aquesta circular, degudament emplenada al/la tutor/a del vostre fill/a.


NOM ALUMNE/A
............................................................................................................................

CURS..........................

(Marcar amb una creu el que correspongui)

No interessa ___

Sí interessa Foto individual ___ Foto germans del mateix centre ___

Només interessa foto de grup ___ 3 €

Fotografies

Respondre a aquest article