Arrel de la web > Organització > Qualitat > Enquestes famílies 2018

Enquestes famílies 2018

divendres 16 de novembre de 2018, per  Col·legi Sant Bonaventura

Accedint al següent enllaç trobaran una enquesta per valorar la satisfacció de les famílies amb la nostra escola. Vos demanam la vostra col·laboració per conèixer la vostra opinió amb els diferents serveis que el centre ofereix.

Garantim l’absolut anonimat i secret de les seves respostes en el més estricte compliment de les lleis sobre secret estadístic i protecció de dades personals. Una vegada recollida i enregistrada la informació de manera anònima. Pregam que el qüestionari sigui emplenat de comú acord pels pares de l’alumnat, encara que si això no és possible, demanam que sigui emplenat per un d’ells o pel familiar encarregat.

Moltes gràcies.

https://forms.office.com/Pages/Resp...

Respondre a aquest article