Arrel de la web > Curs Escolar > Curs 2014 - 2015 > Consell escolar candidatures pares

Consell escolar candidatures pares

divendres 28 de novembre de 2014, per  Col·legi Sant Bonaventura

Per renovar el Consell Escolar de Centre és necessari una votació entre les candidatures presentades. Per dues places, s’han presentat dues candidatures.

• Isabel Llompart Rigo
• Antònia Tomàs Oliver

Les hores de votació seran a l’entrada i sortida el matí amb aquest horari.

Proper dilluns 1 de desembre
o De 12.25 a 13.10 h
o De 14.45 a 15.15 h

Poden votar el pare, mare i tutor legal
reconegut oficialment de tots els alumnes del centre.

Respondre a aquest article