Arrel de la web > Curs Escolar > Curs 2014 - 2015 > Autorització excursions EP

Autorització excursions EP

dijous 9 d'octubre de 2014, per  Col·legi Sant Bonaventura

COL•LEGI SANT BONAVENTURA
FRANCISCANS T.O.R.
C/ Convent 25, 07620 Llucmajor
Tel: 971 66 04 53 Fax: 971 66 90 04
sbuenaventurall@planalfa.es
www.santbonaventura.net

AUTORITZACIÓ EXCURSIONS CURS 2014/2015

El pare/mare o tutor/a __________________________________________________
de l’alumne/a ___________________________________________del curs________ autoritza que el seu fill pugui realitzar totes les excursions i sortides organitzades per l’escola durant l’horari lectiu tant al terme de Llucmajor com a fora, i totes les activitats que el col•legi determini.

DATA

SIGNATURA

Respondre a aquest article